Make your own free website on Tripod.com
 
MATLAMAT KAMI... 
 
  1. Menentukan pendidikan di Daerah Batu Pahat di tahap cemerlang
  2. Pengurusan kurikulum dan ko-kurikulum yang sistematik
  3. Menanamkan sifat amanah dan bertanggungjawab pada diri, masyarakat dan negara.
  4. Membangunkan sikap dan fikiran yang positif
  5. Menanamkan "Budaya Ilmu" di kalangan pengetua, guru besar guru-guru dan pelajar.
  6. Mewujudkan semangat "Esprit de corps" (setia kawan) di kalangan masyarakat guru.

  7. "One Step Ahead" dalam semua tindakan. 
    
   OBJEKTIF KAMI..
    
  1. Menghasilkan kecemerlangan pendidikan dari segi mutu.
  2. Meningkatkan prestasi peperiksaan UPSR, PMR, SPM  dan  STPM. 
  3. Memastikan penyeliaan kakitangan berterusan dijalankan oleh Pegawai Pendidikan Daerah, pengetua dan guru besar. 
  4. Memastikan  pengurusan pendidikan (kurikulum dan ko-kurikulum) cekap dan berkesan. 
  5. Menentukan program pendidikan di sekolah-sekolah disusun dan dirancang dan dilaksanakan dengan kemaskini, kreatif, inovatif dan sistematis. 
  6. Membantu dan memimpin pentadbiran sekolah supaya dapat melahirkan iklim dan budaya sekolah yang kondusif  untuk pengajaran dan pembelajaran. 
  7. Membantu dan merancang guru-guru meningkatkan tahap profesionalisme dalam pengajaran terutama dalam perlakasanaan KBSR dan KBSM. 
  8. Menentukan “domain” bidang kognitif, efektif dan psikomotor diberi perhatian yang seimbang. 
  9. Mengenalpasti masalah dan membantu sekolah menyelesaikannya. 
  10. Mewujudkan rasa keupayaan, tanggungjawab bersama, bergerak atas dasar “Team-Work” yang padu di kalangan pengetua, guru besar dan pelajar/murid untuk kejayaan cemerlang. 
  11. Mewujudkan hubungan yang harmonis dan saling berinteraksi di kalangan Jabatan Pendidikan Johor, Pegawai Pendidikan Daerah, Pengetua, Guru Besar, pelajar/murid dan masyarakat setempat. 
  12. Meningkatkan hubungan baik dengan pemimpin, ketua masyarakat dan jabatan/pejabat yang ada di dalam dan luar daerah Batu Pahat.